Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de inzet van het kabinet voor het Klimaatakkoord. Naar de Eerste Kamer is eenzelfde brief gestuurd.