Infographics Landbouw English

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere Engelstalige versies van de infographic Landbouw en Landgebruik, geschikt voor digitaal gebruik en voor drukwerk. De infographic geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken van de sectortafel Landbouw en Landgebruik.

The link below gives you access to multiple English-language versions of the Agriculture and Land Use infographic, suitable for digital use and for printed matter. The infographic provides an overview of the most important agreements of the Agriculture and Land Use sector table.