Infographics Elektriciteit Electricity English

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere Engelstalige versies van de infographic Elektriciteit, geschikt voor digitaal gebruik en voor drukwerk. De infographic geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken van de sectortafel Elektriciteit.

The link below gives you access to multiple English-language versions of the Electricity infographic, suitable for digital use and for printed matter. The infographic provides an overview of the most important agreements of the Electricity sector table.