Alle KlimaatKwesties

KlimaatKwestie: Als menselijk handelen de oorzaak is van klimaatverandering, waarom ontmoedigt de overheid het krijgen van kinderen niet?

Dat het handelen van de mens versnelde klimaatverandering veroorzaakt, wordt lang en breed erkend. Om dit tegen te gaan, zijn er klimaatmaatregelen nodig zodat de invloed van de mens op het klimaat wordt beperkt. In deze KlimaatKwestie stelt Ingrid Robeyns de vraag waarom het niet gebeurt dat de overheid het niet heeft over de impact van de overpopulatie op het klimaatprobleem. Dit roept een filosofisch debat op: het krijgen van kinderen is toch echt anders dan je consumptiepatroon aanpassen, beschrijft Ingrid Robeyns.

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van Instellingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en het bijbehorende Ethiek Instituut