Alle KlimaatKwesties

KlimaatKwestie: de invloed van warmtestromen op het klimaat

De beïnvloeding van het klimaat vindt op verschillende manier plaats. Warmtestromen in zeeën en oceanen spelen daarin een belangrijke factor. In de KlimaatKwestie over de vraag wat de invloed van deze warmtestromen is op het veranderende klimaat, geeft Caroline Katsman aan dat een zogeheten thermohaliene circulatie veel invloed heeft op de zeespiegelstijging. Caroline Katsman is een expert op het gebied van fysische oceanografie, en schrijft veel over de rol van de oceanen voor het klimaat.