Lezingen op de Dag van het Klimaatakkoord

Op de Dag van het Klimaatakkoord waren er ook twaalf beknopte lezingen. Zes gingen over uiteenlopende zaken rond het klimaatbeleid. Ook waren er zes lezingen speciaal over innovatie. Hieronder staan ze allemaal op een rij  om makkelijk terug te kijken.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

Lezingen

 Ronde 1

Eveline Rosendaal van Energiebeheer Nederland (EBN) schetst waar we staan met de toepassing van aardwarmte in de energietransitie.

Mark Bressers, directeur van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) vertelt of de Nederlandse industrie het schoonste jongetje in de Europese klas is. Hij doet dit op basis van de recente uitstootcijfers van de industrie.

Floor Hooijman van de Rebel Group doet uit de doeken hoe een bedrijf een koolstofboekhouding kan voeren. Dit is belangrijk om de uitstoot van broeikasgas in de hele keten, van grondstof t/m afvalverwerking, te kunnen aanpakken.

Ronde 2

Sander Huizinga van Gasunie en Ariette Franke van Tennet vertellen over de doorontwikkeling van Energieopwek, de CO2-monitor en het energieweerbericht.

Frank Westhoek van Tennet schetst hoe de netbeheerder met een aantal maatregelen op korte termijn tijdelijk ruimte op het overvolle netwerk kan creëren.

Bas Ebskamp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vertelt over het Programma Energiesysteem 2050. Hij nodigt iedereen uit mee te denken en -praten over het systeem van de toekomst.

Innovatielezingen

Ronde 1

Mathias Heineman (RUG) en Erik Verbruggen (VNCI) vertellen over de kansen en uitdagingen van CO2 als grondstof. In het consortium FutureCarbon4NL onderzoeken Nederlandse kennisinstellingen en (chemie)bedrijven de meest zinvolle routes en technologieën om (afgevangen) CO2 en CO om te zetten in building blocks voor nieuwe materialen, brandstoffen en veevoer.

Carol Xiao van het Nederlandse Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) vertelt het verhaal achter de ontwikkeling van de 1 Gigawatt elektrolysefabriek voor productie van groene waterstof, en de R&D die naar die fabriek gaat leiden.

“Ooit kon digitalisering plaatsvinden dankzij energie. Nu kunnen we een duurzaam energiesysteem ontwerpen dankzij digitalisering.” Dit is een lijfspreuk van Harold Veldkamp van de Topsector Energie. Hij zal uitleggen waarom digitalisering belangrijk is voor het handhaven van onze leveringszekerheid. Vraag, aanbod en netwerkbedrijven moeten werken in één gedeelde 'taal’.

Ronde 2

Directeur Guido Dalessi vertelt over de waterstof-bromide batterijen van Elestor BV en een nieuwe stap in de seriematige productie van deze industriële accu's. Die kunnen een belangrijke rol spelen in de grootschalige en goedkope opslag van elektriciteit.

Rob Terwel (Kalavasta) spreekt over de Rekenkamer van de Industrie: een platform voor bedrijven om gezamenlijk te kunnen doorrekenen wat samenwerking tussen bedrijven aan emissiereductie oplevert. Ook de wisselwerking met andere aspecten zoals infrastructuur en grondstoffen zit in de modellen.

De duurzame elektrische personenauto Zem vangt tijdens het elektrisch rijden het broeikasgas koolstofdioxide (CO₂) op en slaat die op. Een speciaal filter zuivert de lucht. Dit prototype moet uiteindelijk leiden tot een auto waarvan de volledige levenscyclus CO₂-neutraal is. Teammanager Louise de Laat en sustainability manager Igor Koster van TU Ecomotive vertellen.