Geringe groei hernieuwbare energie

De productie van hernieuwbare energie groeide in oktober maar een klein beetje. De hoeveelheid duurzame opgewekte stroom daalde zelfs iets in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De oorzaak ligt in een mix van factoren. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.
 

Weinig wind
Er was opmerkelijk weinig wind in oktober, terwijl het oktober vorig jaar juist harder waaide. 
Een deel van de maand draaiden kolencentrales ook minder dan vorig jaar. Onder andere door onderhoud aan de Amercentrale. Daardoor werd er ook minder biomassa bijgestookt.

Energieopwek oktober

Zon en warmtepompen
Dat de totale productie toch iets steeg, kwam door andere bronnen. De zonnepanelen produceerden bijvoorbeeld meer dan de windmolens. Ook haalden de warmtepompen meer warmte uit de buitenlucht. Tot slot werd er meer biobrandstof bijgemengd bij de diesel en de benzine. Het groeipercentage was met 4 procent wel het laagste dit jaar.
 

Minder duurzame stroom 
De hoeveelheid duurzaam geproduceerde stroom ging in oktober iets achteruit. Van alle stroom werd 38 procent duurzaam opgewekt. Oktober vorig jaar was dat nog 39 procent.
De lagere bijstook van biomassa was een van de redenen van de achteruitgang. Ook het feit dat oktober qua wind rustiger was dan vorig jaar droeg bij aan het mindere resultaat.
Het Klimaatakkoord gaat uit dat in 2030, 70 procent van de stroom uit duurzame bronnen komt. Het PBL berekende recent in haar Klimaat en Energie Verkenning dat zelfs 85 procent hernieuwbare elektriciteit haalbaar is in 2030.

LET OP: Energie en stroom verschillen
Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent. 
Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee, die volgens plan voor een deel al in 2030 gereed zal zijn en dan haar bijdrage levert.

Alle bronnen
Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare