Hernieuwbare productie 20 procent hoger

De hoeveelheid hernieuwbaar geproduceerde energie is in september flink toegenomen. De productie lag 20 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De groei kwam met name uit wind en zon. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.

opwek september
Beeld: Klimaatakkoord

Bijna halverwege
Dankzij de groei van wind- en zonnestroom zijn deze bronnen hard op weg naar een marktaandeel op jaarbasis van 33 procent in de elektriciteitsvoorziening. Dat is bijna halverwege het doel uit het Klimaatakkoord. Dat gaat uit dat in 2030, 70 procent van de stroom uit deze bronnen komt. 
In de afgelopen drie maanden is die 33 procent gehaald. Zon leverde 21 procent van alle verbruikte stroom. Wind op land en wind op zee waren elk afzonderlijk goed voor 6 procent. 

Stroom september
Beeld: Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Aandeel naar 33 procent

 Het aandeel duurzame stroom kwam deze maand uit op 39 procent tegen 32 procent vorig jaar. Vorige maand lag het met 48 procent hoger. Met aardgas werd in september het meest opgewekt (34 procent) gevolgd door kolen (bijna 19 procent). Kerncentrale Borssele droeg 3  procent bij. De rest kwam van afvalcentrales en hoogovengas. 

hernieuwbaar september
Beeld: Klimaatakkoord

Hernieuwbaar fify fifty
De opbouw van hernieuwbare productie bestond voor ongeveer de helft uit biomassa en voor de andere helft uit zon, wind en overige bronnen. Met een toename van 20 procent staat september op de derde plaats wat groei betreft. Februari staat op 1, met 33 procent groei. Juni staat tweede met 27 procent meer in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. 


LET OP: Energie en stroom verschillen
Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent. 
Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee, die volgens plan voor een deel al in 2030 gereed zal zijn en dan haar bijdrage levert.

Alle bronnen
Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.