Voortgangsoverleg wordt platform voor klimaattransitie

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord houdt op in zijn huidige vorm. De controletaak op de voortgang van de afspraken uit het Klimaatakkoord komt sterker bij de departementen en de betrokken bewindspersonen te liggen. De platformfunctie krijgt meer gewicht. Ed Nijpels stopt na tien jaar actieve betrokkenheid bij het klimaatbeleid. Kees Vendrik wordt de onafhankelijk voorzitter van het nieuwe platform. Dit maakte het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend. Op 3 november aan het eind van de Dag van het Klimaatakkoord is de officiële overdracht. 
 

De nieuwe opzet is een verdere uitwerking van de aankondiging eerder dit jaar in het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat. Het nieuwe platform gaat actief aan de slag met alles dat helpt om de energietransitie te versnellen. Dat betekent onderzoeken, bespreken, verbinden en aanjagen. 
De voorzitter haalt in overleg met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners signalen op en zal naar eigen inzicht  en in overleg met de minister voor Klimaat en Energie, onderwerpen agenderen. 

Het platform wordt ondergebracht bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Daarmee stopt de faciliterende rol die de SER momenteel heeft. 

Kees Vendrik was als voorzitter van de elektriciteitstafel nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Tot voor kort was hij hoofdeconoom van de Triodos Bank. Daarvoor was lid van het college van de Rekenkamer. Hij zat voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Tot 27 september is hij nog lid van de Senaat.