KlimaatKwestie: Wat gaan burgers merken van de kosten die het tegengaan van klimaatverandering in Nederland met zich meebrengt?

De KlimaatKwestie van deze week, beantwoord door Herman Vollebergh namens de KlimaatHelpdesk: Wat gaan burgers merken van de kosten die het tegengaan van klimaatverandering in Nederland met zich meebrengt? Een antwoord met vele kanten, zoals de lage prijs die we nu meestal in de winkels betalen, de kosten van extreem weer, extra investeringen, duurder vlees of vliegen, en besparingen met vleesalternatieven. Technologische ontwikkelingen kunnen de kosten drukken en de overheid kan de kosten verdelen over bedrijven en burgers.

Herman Vollebergh is hoogleraar Economie van Milieubeleid aan Tilburg Unversity en senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op vormgeving en inzet van beleidsinstrumenten bij transities zoals het klimaatbeleid gericht op netto nul emissies of de stikstofcrisis. Ook is hij specialist in fiscale vergroening.

Beeld: ©KlimaatHelpdesk / KlimaatHelpdesk