Bijna een vijfde meer hernieuwbare energie in juli

In juli is bijna een vijfde meer hernieuwbare energie opgewekt dan dezelfde maand het jaar ervoor. Zonnestroom had daar een groot aandeel in. Omdat de kolencentrales redelijk veel draaiden, droeg ook de bijstook van biomassa bij aan de groei. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl
 

hernieuwbaar juli
Beeld: Energieopwek.nl

Goed voor 17 procent verbruik
De totale hoeveelheid hernieuwbare energie kwam uit op 23 PJ. Dat is naar schatting 17 procent van het Nederlands energieverbruik in deze zomermaand.  
De maand juli staat daarmee dit jaar op de derde plek qua groei. Februari groeide op jaarbasis 31 procent, juni 27 procent en juli kwam uit op 18 procent.

Fors meer groene stroom
Bij de stroomproductie kwam het aandeel hernieuwbaar deze maand uit op 47 procent. Dezelfde maand vorig jaar was dit 38 procent. In het bijzonder zonne-energie scoorde goed: bijna 50 procent hoger dan vorig jaar in juli.

Stroom juli
Beeld: Energieopwek.nl

De productie van groene stroom stijgt snel. Dit jaar lag in vijf van de zeven maanden het aandeel boven de 45 procent. In april zelfs een uitschieter van bijna 49 procent. Vorig jaar was er maar één maand die iets meer dan 40 procent duurzame stroom liet zien.


Het Klimaatakkoord streeft in 2030 naar 70 procent duurzaam opgewekte stroom. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt dat zelfs 75 procent haalbaar is.

LET OP: Energie en stroom verschillen
Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent. 
Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee, die volgens plan voor een deel al in 2030 gereed zal zijn en dan haar bijdrage levert.

Alle bronnen
Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.