Raamwerk circulaire economie naar de Kamer

Een serie van vier adviesroutes over circulaire economie vormt voor het kabinet de basis om eind dit jaar met een Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) te komen. Er is al veel gebeurd, maar ‘verdere beleidsintensivering’ is nodig. Daar hoort ook een concrete gedragsstrategie bij om het bewustzijn over circulariteit bij de consument te versterken. Dit schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. 

Om in 2050 circulair te zijn vraagt het een ‘enorme ommezwaai van wegwerpmaatschappij naar hergebruiksamenleving’ aldus de brief. Het gaat om een ‘complete economische systeemverandering.’

Klimaatdoel
Het programma moet ook duidelijk maken hoe de aankondiging in het coalitieakkoord over een ‘ambities klimaatdoel voor circulaire economie’ vorm krijgt. 

samenhang circulaire economie
Beeld: PBL

Meerdere adviezen

De vier adviezen gaan over kunststoffen, de maakindustrie, consumptiegoederen en de bouw. Op basis hiervan maakt het kabinet een samenhangend programma, met concrete doelen en de benodigde inzet. Staatsecretaris Heijen van I&W stelt dat de uitwerking om scherpe keuzes vraagt omdat niet alles kan.
Zij wil het beleid goed laten samengaan met het klimaatbeleid, de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek en de biodiversiteit.

Productgroepen

In de adviezen zijn al productgroepen geselecteerd met de meeste impact op klimaat, milieuvervuiling, biodiversiteit, en leveringsrisico’s. Dat zijn:
 
Transitieagenda                         Productgroep


Kunststoffen                                Plastic verpakkingen
                                                       Plastic (afval) in de bouw
                                                       Landbouwfolie


Consumptiegoederen               Plastic verpakkingen en verbruiksartikelen
                                                      Chemische producten
                                                      Textiel (incl. kleding)
                                                      Elektrische apparaten
                                                      Meubels


Bouw                                            Kunstwerken (gestart met viaducten)
                                                      Wegen (gestart met asfalt)
                                                      Woningen
                                                      Bedrijfsruimte/kantoren


Maakindustrie                            Capital Equipment
                                                      Windparken
                                                      Zonneparken

    
Maakindustrie en Bouw            Klimaatinstallaties