KlimaatKwestie: Wat is de kans dat West-Nederland onder water komt te staan?

De KlimaatKwestie van deze week, namens de KlimaatHelpdesk beantwoord door Ferdinand Diermanse van onderzoekbureau Deltares: Wat is de kans dat West-Nederland onder water komt te staan en waar kan ik dan naartoe verhuizen? Die kans is tot 2050 vrij klein, maar daarna zal beschermen forse investeringen kosten.

Ferdinand Diermanse is specialist onderzoeker bij Deltares op het gebied van overstromingsrisico’s en klimaatadaptatie. Hij deed mee in diverse projecten waarin de gevolgen van zeespiegelstijging en mogelijke adaptatiestrategieën voor Nederland zijn onderzocht.

Beeld: ©KlimaatHelpdesk / KlimaatHelpdesk