Jetten schetst contouren toekomstig energiesysteem

Hoe het toekomstig energiesysteem er precies uitziet is nog onduidelijk. In een brief aan Kamer schetst minister Jetten wel de contouren. Hij legt de randen van de ingewikkelde puzzel en geeft  enkele belangrijke stukjes vast een indicatieve plaats. Jetten kondigt aan het plan steeds te actualiseren en daar belanghebbenden, burgers en Kamer bij te betrekken.

Nationaal Plan Energiesysteem

Een belangrijk element van de schets vormt het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Dat moet zorgen voor een meer gecoördineerde ontwikkeling van de energietransitie. Daarbij worden de verschillende schakels in het energiesysteem zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

Ruim voor 2050 klimaatneutraal

Eind volgend jaar moet het NPE definitief zijn. De brief gaat uitgebreid in op belangrijke  elementen van zo’n nieuw systeem. Elektriciteit wordt de basis. Waterstof vervult een systeemrol. Duurzame warmte en energiebesparing ontlasten het systeem. Ook import blijft belangrijk. Het systeem moet ruim voor 2050 klimaatneutraal zijn.

Hier kan je de hele brief over de contouren lezen.