Hernieuwbare energie 13 procent gegroeid

Recorddagen aan zon en wind zorgden in mei voor groei in de productie van hernieuwbare energie. Die kwam 13 procent hoger uit dan de vergelijkbare periode het jaar ervoor. Deze maand registreerde Energieopwek.nl voor de 50ste keer dit jaar een piek in zonnestroom van 10 MW. Over heel 2021 waren er maar 28 van die pieken. Zo’n piek staat voor ruim 60 procent van de gemiddelde elektriciteitsvraag in Nederland. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl 

Beeld: Energieopwek.nl

Meer zon, wind en biomassa minder
Omdat mei ook een aantal windarme dagen kende leverde het geen maandrecord op. De groei kwam vooral uit de zonnepanelen. In vergelijking met april produceerden die ruim 25 procent meer, goed voor 7,5 PJ. Dat is voldoende voor het totale elektriciteitsverbruik van de provincies Noord-Holland en Flevoland samen, inclusief alle gebruik door bijvoorbeeld industrie en datacenters. De windmolens op land en zee leverden samen 4,8 PJ in mei, ongeveer evenveel als vorig jaar en 23 procent minder dan wat zonnepanelen presteerden. Omdat de kolencentrales stilstonden en dus geen biomassa bijstookten daalde ook de inzet van deze hernieuwbare bron.  
 

Beeld: Energieopwek.nl

45 procent hernieuwbare stroom
Het aandeel hernieuwbare stroom kwam in mei uit op 45 procent. Dat is 4 procentpunt minder dan april. Zon was de grootste leverancier. Wind op land een goede tweede. Bij normaal gebruik van de kolencentrales zou er meer hernieuwbare biomassa gebruikt zijn en zou het aandeel hernieuwbare stroom iets boven het recordniveau van april zijn gekomen.
Het Klimaatakkoord streeft in 2030 naar 70 procent duurzaam opgewekte stroom. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt dat zelfs 75 procent haalbaar is.
 

Beeld: Energieopwek.nl

LET OP: Energie en stroom verschillen
Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent. 
Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee.

Alle bronnen
Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.