Bijna alle gemeenten klaar met transitievisie warmte

Ruim 300 gemeenten hebben hun transitievisie warmte klaar. De overige zullen dit op korte termijn doen.  Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Kamer over de monitor transitievisie warmte

De gemeenten streven ernaar 660 duizend woningen te isoleren en 820 duizend woningen verdergaand te verduurzamen richting aardgasvrij in de periode tot en met 2030. Het gaat daarbij om warmtenetten of (hybride) warmtepompen, waarbij de woningen ook vaak worden geïsoleerd.

Daarnaast hebben gemeenten de ambitie om 36 duzend utiliteitsgebouwen (o.a. kantoren en scholen) te isoleren en 24 duizend utiliteitsgebouwen verdergaand te verduurzamen.