Super zonnig maart levert 5 % groei hernieuwbaar op

Ondanks de overvloed aan zon in de maand maart groeide de productie van hernieuwbare energie met een magere 5 procent. De maand was arm aan wind en mild qua temperatuur. Daardoor leverden de molens en de warmtepompen een meer bescheiden bijdrage. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Beeld: Energieopwek.nl

Zon koploper

Zonne-energie was veruit de koploper. Ten opzichte van vorig jaar leverde deze bron 70 procent meer op. Het KNMI meldt dat maart 259 zonuren telde. Bijna een verdubbeling van het normale aantal van 139 uur. Daarmee verzorgde zon 14 procent van de elektriciteitsvraag. Dat staat ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van de provincie Noord-Brabant.

Opwek verloop
Beeld: Energieopwek/Entrance

Wind bleef achter

De windproductie bleef flink achter. Die kwam 25 procent lager uit dan maart vorig jaar. Een aantal dagen van de maand liet de productie het bijna helemaal afweten, terwijl de zonnepanelen op volle toeren draaiden.

Door de milde temperatuur hoefden de warmtepompen geen ‘overuren’ te maken. Ondanks dat er veel meer warmtepompen zijn, groeide hun bijdrage daardoor nauwelijks.

stroom maart
Beeld: Energieopwek.nl/Entrance

Iets meer hernieuwbare stroom

Het grote verschil in zon- en windproductie vertaalde zich ook in de groei van hernieuwbare stroom. Het aandeel kwam in maart uit op 36 procent. Dat is iets meer dan maart vorig jaar, maar minder dan de 44 procent vorige maand. Het Klimaatakkoord streeft naar minimaal 70 procent hernieuwbare stroom in 2030. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat in dat het op 75 procent kan uitkomen.

Zon nam in maart 14 procent voor haar rekening, tegen 5,9 procent in februari. Wind produceerde bijna 12 procent. In februari was dat met 29,6 procent meer dan het dubbele.

LET OP: Energie en stroom verschillen

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent.

Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.