In grijs januari 14 procent meer hernieuwbare energie

Ondanks de grijze en vaak rustige januarimaand steeg de productie van hernieuwbare energie. Er werd 14 procent meer opgewekt in vergelijking met januari vorig jaar. De zonnepanelen zorgden op één dag zelfs voor een winterrecord dat bijna even hoog was als het zomerrecord uit 2018. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

De maand kende zelfs een aantal dagen van ‘dunkelflaute’, periodes van windstil en grijs weer. Gemiddeld scheen de zon ook minder. Volgens het KNMI 43 uur waar het normaal 67 uur is. Maar er waren ook onstuimige dagen, waar de windmolens goed konden leveren.

Verloop opwek hernieuwbare energie januari 2022

Een van die winderige dagen, 29 januari, leverde een nieuwe mijlpaal voor de molens op. Ze produceerden toen een recordhoeveelheid van 143.000 MWh. Naar schatting goed voor 42 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik op die zaterdag. Op 31 januari deed Corrie het nog een keer stevig over met een opbrengst van 137.000 MWh, ondanks dat tijdens deze storm een aantal windparken tijdelijk moest worden afgeschakeld. Windenergie leverde die maandag naar schatting 35 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag, waarbij aangetekend dat de elektriciteitsvraag op maandag altijd hoger is dan in het weekend.  

Hernieuwbare energie januari 2022

Biomassa nam deze maand iets meer dan de helft van de hernieuwbare productie voor zijn rekening. Omdat het niet erg koud was, kwamen de warmtepompen weinig in actie. Toch lag ook de productie uit deze bron 10 procent hoger dan vorig jaar.

Het zonnerecord van 30 januari  was vooral te danken de grote hoeveelheid panelen die er inmiddels liggen gecombineerd met een paar heldere dagen. De 22.000 MWh die de panelen toen leverden, dekken bijna 7 procent van het NL elektriciteitsverbruik die dag.

Aandeel hernieuwbare stroom januari 2022

Het percentage hernieuwbare stroom kwam in januari uit op 30 procent. Het jaar ervoor was dat 26 procent. De windenergie nam daarvan het leeuwendeel (18,4 procent) voor zijn rekening, gevolgd door biomassa en wat zon. Het Klimaatakkoord streeft naar minimaal 70 procent hernieuwbare stroom in 2030. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat in dat het op 75 procent kan uitkomen.

LET OP: Energie en stroom verschillen

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent.

Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.