KlimaatKwestie: Wat zijn de gevolgen voor de Waddenzee en de Waddeneilanden als de zeespiegel stijgt?

In deze KlimaatKwestie geeft Ad van der Spek antwoord op de vraag wat de gevolgen voor de Waddenzee en de Waddeneilanden zijn als de zeespiegel stijgt. Hij legt uit dat, als er niet voldoende zand aangevoerd wordt, dan de verdeling van geulen en hogere zandgebieden zal veranderen en de grootte van broedplaatsen zal afnemen. Dit heeft grote gevolgen voor de ecologie van het Waddengebied. Ad van der Spek is marien geoloog en specialist langetermijnontwikkeling van kusten en getijdebekkens bij Deltares. Hij onderzoekt de ontwikkeling van de Nederlandse kust, de Waddenzee en de Westerschelde. 

De KlimaatHelpdesk is een initiatief van Scientists4Future NL en de Utrecht Young Academy. Bij de KlimaatHelpdesk kunnen mensen terecht met hun vragen over klimaatverandering. Deze vragen kunnen lopen van de natuurkundige en geografische kwesties tot en met de sociale, economische en psychologische oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Wetenschappers en experts beantwoorden de vragen en verwijzen naar de achterliggende publicaties.

Klimaathelpdesk.org is in 2020 opgericht door een groep wetenschappers, met als doel om een betrouwbare en goed toegankelijke bron van informatie te zijn voor iedereen die op zoek is naar antwoorden omtrent klimaatverandering. Inmiddels zijn ongeveer dertig mensen actief bij de website, die kan putten uit een netwerk van zo'n 200 wetenschappers.

Beeld: ©KlimaatHelpdesk / KlimaatHelpdesk