Geringe groei hernieuwbare energie.

November was een matige maand voor hernieuwbare energie. In vergelijking met november vorig jaar groeide de productie met 2 procent maar een klein beetje. Toch is er in de elf maanden van dit jaar al net zoveel geproduceerd als heel 2020.
Belangrijkste oorzaak voor de geringe novembergroei was het gebrek aan wind. Ook de zon scheen weinig. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

De maand kende een paar diepe dalen waar de windproductie nihil was. Ondanks meer opgesteld windvermogen lag de opbrengst 20 procent lager dan vorig jaar. Ook de zon scheen deze maand een dag of negen niet of nauwelijks, zo blijkt uit cijfers van het KNMI. In totaal scheen de zon 58 uur waar dat normaal 67 uur is. 

Beeld: ©Energieopwek

Terugval windenergie gecompenseerd

De terugval van wind werd goedgemaakt door bijstook van biomassa, meer bijmenging van bio-olie, groei in biogas en beter gebruik van restwarmte in warmtenetten.
De zon-productie liet toch een plusje zien. Dat kwam omdat er veel meer panelen in Nederland liggen dan vorig jaar. Deze zomer werd bij het 1,5 miljoenste huis zonnepanelen geïnstalleerd. 
 

Beeld: ©Energieopwek

Hernieuwbare stroom 26,5 procent

De matige wind en de geringe zon vertaalden zich ook in de productie van stroom. Het aandeel hernieuwbaar kwam uit op 26,5 procent. Vorig jaar november was dat 26 procent.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dit aandeel in 2030 mimimaal 70 procent moet zijn.
 

Beeld: ©Energieopwek

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt. Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.