Oktobermaand: aandeel duurzame stroom stijgt gestaag

Met de maanden november en december nog te gaan nadert de jaarproductie van hernieuwbare energie in 2021 nu al het totaal over heel 2020. Na de wat magere maand september leverde oktober daaraan een fikse bijdrage. Er was meer zonnestroom, windstroom en aanzienlijk meer stroom uit biomassa dan dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van Energieopwek.nl.

Beeld: Energieopwek.nl

Duurzame stroom

De zonnepanelen in ons land leverden 61% meer elektriciteit dan in oktober vorig jaar. Die groei is gelijkelijk verdeeld over de toename van het aantal zonnepanelen (+30%) en meer zonneschijn (+30%) dan in oktober 2020. Nu was er juist minder wind, maar dat werd dat weer goedgemaakt doordat het aantal windturbines nog altijd groeit.

Omdat de wereld-gasprijs in de afgelopen maand fors steeg werden er ook meer relatief goedkope kolencentrales ingezet voor de stroomproductie. Door de bijstook in die centrales liftte de bijdrage van biomassa mee met het grotere aantal draaiuren. Het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie nam dus fors toe. Hiermee steeg het aandeel duurzaam in de totale stroomproductie in Nederland tot 35%, terwijl dat aandeel in oktober 2020 met 31% nog aan de hoge kant was voor dat jaar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dit aandeel in 2030 minimaal 70% moet zijn.

Beeld: Energieopwek.nl

Duurzame energie

Terwijl de inzet van duurzame bronnen voor de productie van elektriciteit toenam, was het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van warmte en als transportbrandstof ongeveer gelijk aan vorig jaar oktober. Dat leidde tot een toename van de totale hoeveel duurzame energie in oktober met 13%. Met een productie van in totaal 23,3 petajoule (PJ) scoorde de oktobermaand ongeveer net zo veel als de topmaanden maart en april, dit jaar.

Beeld: Energieopwek.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.