Blinde vlek emissiereductie bij bouw aanpakken.

"Het bouwen en onderhouden van een gebouw stoot veel CO2 uit. Dit is echter een blinde vlek bij alle reductieplannen in de bouwsector." Dit schrijven de opstellers van het rapport Carbon Based Design van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Dit werd maandag 1 november op de Dag van het Klimaatakkoord aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Mannen plaatsen een korf voor aardwarmte
Beeld: ©EZK

Zelfs als alle 1 miljoen woningen volgens de huidige afspraken gebouwd worden, is het CO2-budget van de sector in 2026 op, aldus het rapport. Er moet dus meer gebouwd worden met materialen die CO2 langdurig opslaan of waarmee zelf CO2 uit de atmosfeer onttrokken kan worden.
Het rapport geeft een serie aanbevelingen om van ‘minder slecht’ bouwen naar ‘positief’ bouwen te komen. Het geeft inzicht in de CO2-kringloop en welke rol de bouwsector en de circulaire bouweconomie daarin speelt.