Windarm september levert toch kleine groei

In de afgelopen maand september waaide de wind niet erg stevig, waardoor windturbines gemiddeld maar de helft zo veel opbrachten als vorig jaar. Toch steeg de productie van hernieuwbare energie in Nederland weer met 3% ten opzichte van vorig jaar september. Het percentage hernieuwbaar in alle stroom steeg met 2%.

Beeld: Energieopwek

Duurzame stroom

Er staan nu meer windturbines op zee en op land dan vorig jaar. Desondanks kwam de totale hoeveelheid windstroom vanwege veel windstilte 20% lager uitd dan vorig jaar. Dat rustige weer ging wel gepaard met juist meer zonneschijn, en daarmee ook 25% meer elektriciteit uit zonnepanelen dan vorig jaar (in totaal 1,1 miljard kilowatturen).

Het aandeel van de duurzame bronnen in alle stroom kwam toch weer iets hoger uit dan vorig jaar: 29% in plaats van 27%. Het kleine plusje voor het aandeel duurzame elektriciteit kwam mede door de groei in de bijstook van biomassa in centrales. In het Klimaatakkoord staat de afspraak dat het aandeel duurzame elektriciteit in 2030 meer dan tweederde moet zijn.

Duurzame energie

In totaal produceerde biomassa in september 12% meer energie dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat betreft naast stroom dus ook warmte (onder andere voor warmtenetten) en transportbrandstoffen (bijmengen bij diesel en benzine).

Al met al noteerde september toch nog een kleine stijging van de hoeveelheid hernieuwbare energie, al was die stijging met 3% minder dan we de laatste jarenĀ  gewend zijn. In het jaar 2021 vielen er al maandelijkse groeipercentages van 25 en 31% te noteren.

Beeld: Energieopwek

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.