Bewoners en gemeentes werken samen aan aardgasvrije wijken

Al in 82 gemeenten hebben bewonersinitiatieven en gemeente afspraken gemaakt om samen te werken aan aardgasvrije wijken. Nog voor het eind van het jaar wil de Participatiecoalitie, die dit soort initiatieven begeleidt, minimaal op 100 samenwerkingen uitkomen.

Beeld: Participatiecoalitie

Gisteren vierden gemeentes en bewonersinitiatieven het bereiken van deze mijlpaal, in aanwezigheid van Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. Van Poelgeest: “Ik geloof in de kracht van lokale warmte-initiatieven, als een van de verschillende paden naar een klimaatneutraal Nederland. De kunst is nu om verschillende paden tegelijk te bewandelen.“

Op de weg naar een aardgasvrije samenleving kunnen bewoners en gemeenten niet zonder elkaar," zegt Kirsten Notten namens de werkgroep Aardgasvrij van de Participatiecoalitie. “Door krachten te bundelen wordt iedereen gehoord en wordt er gezocht naar een duurzaam alternatief voor aardgas waar alle bewoners achter staan. De slagingskans is dan ook veel groter."

Beeld: ©Participatiecoalitie / Participatiecoalitie

Op naar de 100

De 82 samenwerkingen zijn in alle provincies te vinden. Zoals in Den Bosch en Eindhoven, waar bewonersgroepen zich voorbereiden om met de buurt van het gas af te gaan. Of in De Fryske Marren, waar bewoners en gemeente samen onderzoeken hoe ze hun woningen en bedrijfsgebouwen op een duurzame manier kunnen gaan verwarmen.

Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. In een samenwerkingsovereenkomst met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken heeft de coalitie afgesproken om voor eind 2021 minimaal 100 bewonersinitiatieven te begeleiden. De coalitie brengt initiatieven en gemeenten bij elkaar, deelt kennis en ervaringen van voorgangers en helpt bij het maken van afspraken.