Zon en wind op zee zorgen voor groei duurzame energie

Meer zonnepanelen op land en meer molens op zee. Deze twee factoren droegen in juli flink bij aan de groei van hernieuwbare energie. De productie lag 12 procent hoger dan de juli-maand vorig jaar. Op 29 juli werd zelfs een record hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd, genoeg voor 55 procent van de stroomvraag. Ook de inzet van biomassa als bijstook in kolencentrales droeg bij aan de groei. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl 

Matig zon, meer energie
Wat zon betreft was de juli-maand een beetje somber meldt het  KNMI. Gemiddeld scheen de zon 196 uur tegen 222 normaal. Omdat er steeds meer zonnepanelen geplaatst zijn, steeg de productie van zonnestroom toch met 30 procent. Daarmee leverde deze bron genoeg elektriciteit voor 75 procent van alle Nederlandse woningen. 
Winderige periodes wisselden zich af met zeer rustig weer. Ondanks dit grillig aanbod produceerden de molens 15 procent meer elektriciteit dan vorig jaar. Dat kwam voor een belangrijk deel uit de nieuwe capaciteit van de windparken op zee bij Borssele. Die molens draaiden vorig jaar nog niet.

energie opwek juli
Dag-op-dag verloop productie wind- en zonnestroom. Record op 29 juli.

Duur gas zorgt voor bijstook
De bijstook van biomassa droeg ook bij aan de groei. Door de relatief hoge gasprijs werden kolencentrales meer ingezet om stroom te produceren. Daarmee steeg de hoeveelheid biomassa die werd bijgestookt. Overigens is de hoeveelheid die mag worden bijgestookt aan een maximum gebonden. Na 2025 stopt ook de subsisidie op het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Dit is daarmee een tijdelijk fenomeen.

Hernieuwbaar juli

Record aan wind- en zonne-stroom
Als alleen gekeken wordt naar de productie van stroom groeide het aandeel hernieuwbaar. In juli kwam 36 procent uit hernieuwbare bronnen. Vorig jaar was dat 28 procent. Zon leverde met 15,3 procent de meeste stroom. Wind was goed voor 10,6 procent en biomassa leverde 9,8 procent van de stroom. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat in 2030 70 procent van de stroomproductie hernieuwbaar is.

Op 29 juli werd een recordhoeveelheid elektriciteit uit zon en wind geproduceerd. Volgens de berekeningen van Energieopwek.nl maar liefst 174 miljoen kWh. Dat was die dag goed voor naar schatting 55 procent van de totale elektriciteitsvraag en 11 procent van de totale Nederlandse energievraag. Rond het middaguur werd die dag met windturbines en zonnepanelen zelfs één uur meer dan 85 procent van alle in Nederland benodigde elektriciteit geproduceerd. 

Stroom juli
Beeld: ©Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Alle bronnen
Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.