Brief Voortgangsoverleg over besluit biogrondstoffen voor warmte

In een brief aan mevrouw Kaag en de heer Rutte (met kopie aan vijf bewindslieden) heeft voorzitter Ed Nijpels namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord de gevolgen geschetst van het recente besluit van het demissionaire kabinet over subsidies voor biogrondstoffen voor warmte.

Staatssecretaris Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 juni 2021 besloten dat de subsidieregeling SDE++ 2021 die dit najaar start niet wordt opgesteld voor lagetemperatuur-warmtetoepassingen van houtige biogrondstoffen. Dit gebeurde in navolging van een aangenomen motie van Kamerlid Esch.

"Dit besluit komt voor de partijen van het Klimaatakkoord als een verrassing, temeer omdat het voor deze toepassingen te ontwikkelen afbouwpad door de Kamer controversieel is verklaard en er dus geen volwaardig debat heeft kunnen plaatsvinden," aldus Nijpels.