Zon breekt records in juni

De zonnige maand juni brak, ondanks een paar sombere dagen aan het eind, het record in de maandelijkse productie van zonne-energie in Nederland. Dat kwam ook doordat er nu 30% meer vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd dan vorig jaar. Door gebrek aan stevige wind kwam de totale productie van duurzame energie deze maand ‘slechts’ 11% hoger uit dan vorig jaar juni. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Beeld: Energieopwek.nl

Topper zonne-energie

De maandcijfers van het KNMI bevestigen dat juni een maand was met veel mooi weer. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was met 18,23 °C  zelfs de hoogste van alle junimaanden sinds 1900. Het aantal zonuren was maar een beetje hoger (15 uur, zo’n 6 procent) dan in 2020. Het komt dus vooral door de grotere aantallen panelen dat zonne-energie nooit eerder zo hoog scoorde: 6,1 petajoules. Dat is bijna allemaal elektriciteit.

Ook de capaciteit van wind neemt toe, maar in juni liet de wind zelf het afweten. Er was nauwelijks een dag met flinke wind en er waren veel dagen die bijna windstil waren. De hoge productie van zonne-energie drukte de centrales op kolen, biomassa en gas een beetje uit de markt. Omdat er ook minder warmte nodig was, produceerde biomassa in juni relatief laag.

Beeld: Energieopwek.nl

Structurele groei in hernieuwbaar

Hernieuwbare energieproductie (stroom en warmte) scoorde in de eerste helft van 2021 met 132 PJ bijna 14 procent hoger dan vorig jaar. Die groei is goed terug te zien in de grafiek: de productie in 2021 (rechter kolom) is al ruim over de helft van die van 2020 (links). Biomassa vormt nog steeds het leeuwendeel van de hernieuwbare energie in Nederland, maar dit aandeel neemt langzaam maar zeker af, omdat de andere vormen van hernieuwbare energie sneller groeien.

Beeld: Energieopwek.nl

Hernieuwbare stroom 34 procent

Ingezoomd op de productie van stroom was het aandeel hernieuwbare elektriciteit 34 procent, tegen 28 procent juni vorig jaar en 36 procent vorige maand. Zoals je van een zomermaand mag verwachten, kwam het leeuwendeel daarvan (17,9 procent) van de zon. Wind leverde 8,2 procent van alle stroom, biomassa 7,5 procent. Afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2030 70-75 procent van alle stroom uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, vooral uit wind en zon.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa, waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.