Dag van het Klimaatakkoord in opbouw

De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november krijgt meer gestalte. Het kader is duidelijk, de invulling komt uit de startblokken. Suggesties, ideeën en betrokkenheid zijn welkom.

De energietransitie is meer dan een set technische veranderingen van het energiesysteem. Het zijn meer transities: de energietransitie gaat hand in hand met de sociale component. Het vraagt veranderingen in levensstijl, in de manier van besturen en ook in het betrekken van mensen.

Er wordt al hard gewerkt om de huidige doelen uit het Klimaatakkoord te halen en ook om het nieuwe doel van 55 procent te realiseren. Intussen wordt er ook al gewerkt aan nul procent uitstoot in 2050.

Op maandag 1 november, op de Dag van het Klimaatakkoord, komen deze zes elementen samen: het energiesysteem, de sociale kant, de levensstijl, waar we nu staan, waar we in 2030 moeten staan en de blik op 2050.

Perspectief

Het wordt een dag om te informeren, debatteren, motiveren, verbinden en verrassen. We laten concrete vooruitgang en perspectief zien. We laten zien dat al veel zaken hard gaan, of sneller moeten en dat dit ook kan.

Bij het energiesysteem gaat het onder andere over waterstof, opslag of herbruik van CO2 (CCS of CCU), netwerken, opslag van energie, wind en zonne-energie, geothermie en aquathermie, warmtenetten. Zie dit als de hardcore energietransitie.

De sociale transitie gaat over een rechtvaardige transitie, over betrokkenheid van burgers, over draagvlak en weerstand, over de manier waarop de transitie vorm krijgt en door wie, over een arbeidsmarkt die kansen biedt en ook oog heeft waarvoor bedreigingen zijn.

De transitie heeft ook invloed op onze levensstijl. Gaan we meer deelvervoer gebruiken? Eten we minder dierlijke eiwitten? Gaan we langer doen met onze spullen? Vliegen we minder en fietsen we meer? Werken we vaker thuis? Worden we allemaal lid van een lokale energie coöperatie? Kortom: gaan we ons als consument zo gedragen zoals we als burger in enquêtes zeggen te gaan doen?

Ideeën en suggesties om er een enerverende dag van te maken zijn welkom. U kunt uw belangstelling laten weten via info@klimaatakkoord.nl.

Via deze website is de opbouw van het programma te volgen.