Nederland onderschat dreigend tekort in ‘groene metalen’

De energietransitie in Nederland zal voor bijvoorbeeld accu’s, windturbines of zonnepanelen relatief veel bijzondere metalen nodig hebben, zoals lithium, neodymium of kobalt. Omdat de vraag ook in andere landen zal stijgen dreigt een tekort, dat de energietransitie kan vertragen. Dus moeten er strategieën komen om die vertraging in Nederland te beperken.

Kijk en lees over ons webinar van 25 juni.

Beeld: ©ANP/Antonino Savojardo / ANP/Antonino Savojardo

Dat is de conclusie uit de verkenning van de ‘Circulaire Energietransitie’ in Nederland, uitgevoerd door Copper8, Metabolic, Quintel en Polaris Sustainability in samenwerking met de Universiteit Leiden. De studie laat zien dat Nederland met de energietransitie een relatief groot beslag zal gaan leggen op deze grondstoffen. Tegen 2050 heeft Nederland 12 tot 15% van de huidige wereldwijde productie van lithium nodig, en bij andere metalen wordt dat percentage ook meer dan 5%. Groei van mijnbouw en het zuiveren van de metalen is wel mogelijk, maar kost lange voorbereiding. Ook moeten de maatschappelijke impact en de milieugevolgen van dergelijke mijnbouw worden beperkt.

Strategieën

De onderzoekers vinden dat de risico’s voor de beperkte beschikbaarheid van de metalen te weinig zijn terug te vinden in het Nederlandse beleid rondom de energietransitie en de circulaire economie. “Materiaalgebruik moet een van de criteria worden op basis waarvan binnen de energietransitie keuzes worden gemaakt,” vinden de onderzoekers.
Zij stellen vier strategieën voor om de risico’s te verkleinen.

  1. Rethink: besparen van energie, zodat minder materalen nodig zijn
  2. Reduce: technologieën ontwikkelen die minder van deze materialen nodig hebben
  3. Repair: verlengen van de levensduur van apparatuur;
  4. Recycle: Terugwinnen van de grondstoffen.

Een beperkt aantal landen produceert nu deze metalen, met China als koploper. De positie van Nederland in de wereldmarkt is beperkt. Toch zien de onderzoekers economische kansen voor de BV Nederland. Vooral op het gebied van recycling en levensduurverlenging zou nieuwe industriële activiteit kunnen ontstaan.

Beleid

De verkenners zien het als noodzaak om meer kennis op dit gebied en een beter inzicht in de toevoerketens te ontwikkelen, ook om de negatieve maatschappelijke en milieu-invloed van mijnbouw te beperken. De overheid zou kunnen helpen om de economische kansen beter te kunnen benutten, onder andere via strengere wet- en regelgeving.

Een samenvatting van het rapport staat hier.

Op 25 juni hield het Klimaatakkoord een webinar over de dreigende schaarste aan ‘groene metalen’.

  • Lees het korte verslag.
  • De opnames zijn terug te kijken via het YouTubekanaal van het Klimaatakkoord.
  • Het volledige rapport volgt in de loop van volgende week.