Kinderklimaatakkoord naar politiek Den Haag

Op 23 juni hebben 20 basisschoolkinderen het eerste Nationale Kinderklimaatakkoord overhandigd aan Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en een vertegenwoordiging uit de Tweede Kamer. De leerlingen vragen politiek Den Haag dringend verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Beeld: ©Klimaatverbond / Klimaatverbond
Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, neemt het Kinderklimaatakkoord in ontvangst.

Verdrag van Velsen

Het Kinderklimaatakkoord is gemaakt tijdens de Nationale Kinderklimaattop in Velsen, georganiseerd door het Klimaatverbond Nederland. Voor dit ‘Verdrag van Velsen’ bedachten leerlingen van groep 7 en 8 (24 klassen) welke afspraken gemaakt moeten worden. Bij de top bespraken zij waarom ze voor deze afspraken kozen. De top drie van afspraken in het Kinderklimaatakkoord:

  • Duinen ophogen en dijken versterken;
  • Minder vlees eten;
  • 1 boom eruit, 2 erin.

Ed Nijpels beloofde de kinderen dat hij hun klimaatakkoord meeneemt naar de gesprekspartners van het Klimaatakkoord. Ook zal hij het akkoord onder de aandacht brengen van staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Christine Teunissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het Kinderklimaatakkoord al Kamervragen gesteld. Ook spraken de kinderen met Kauthar Bouchallikht, Kamerlid voor GroenLinks.