Webinar 25 juni: Schaarste aan groene metalen

Voor de energietransitie is een aantal schaarse metalen cruciaal. Windmolens, zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s kunnen niet zonder. Maar schaarste dreigt en de afhankelijkheid groeit.

Volg nu (25 juni, 10 - 11.30) ons webinar over schaarse groene metalen

Beeld: ©Klimaatakkoord / Klimaatakkoord.nl

Naarmate de transitie vordert zijn er meer van deze schaarse grondstoffen nodig. Het aanbod is beperkt, de voorraden in de grond vaak niet zo groot. Om het nog lastiger te maken zijn er maar een paar landen die deze grondstoffen kunnen leveren. En die bedrijven vaak internationale machtspolitiek.

Op 25 juni (10-11.30 uur) organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord hierover een webinar.

  • We bespreken een nieuw onderzoek van Copper8, Metabolic, Quintel en de universiteit Leiden over de Nederlandse positie in dit internationale krachtenveld. Dat onderzoek wordt vandaag gepubliceerd: Hoeveel heeft Nederland nodig om zijn klimaatdoelen te halen? Hoe kunnen we er aan komen? Wat kunnen we doen om de aanvoer veilig te stellen?
  • Met Tea-Yoon Kim, analist van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bespreken we het recent verschenen rapport dat de organisatie hierover publiceerde.
  • Louise van Schaik, deskundige van Clingendael gaat in op de geopolitieke kant en de rol die Europa hierin kan/zou moeten spelen.
  • Daarnaast komen er sprekers die in de praktijk al bezig zijn met recycling van deze schaarse grondstoffen, zoals Exasun en de Envigroup/Van Peperzeel. Alliander laat zien hoe de schaarse grondstoffen een plek hebben in de duurzame strategie. ABN Amro heeft in kaart gebracht wat het betekent voor de automobielindustrie.
  • Ook kijken we vooruit. Wat gebeurt er aan innovaties? Hoe verzilveren we kans voor nieuwe bedrijvigheid? Hoe is de metaalsector ermee bezig? Dit bespreken we met de TU Delft, Invest Nl en branchevereniging Metaal Nederland.

Nu volgen

Volg nu (25 juni, 10 - 11.30) ons webinar over schaarse groene metalen