Webinar 25 juni: de schaarste aan groene grondstoffen

Voor de energietransitie is een aantal schaarse grondstoffen cruciaal. Windmolens, zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s kunnen niet zonder. Maar schaarste dreigt en de afhankelijkheid groeit.

Hier kan je je aanmelden voor dit webinar.

Beeld: ©ANP/Antonino Savojardo / ANP/Antonino Savojardo

Naarmate de transitie vordert zijn er meer van deze schaarse grondstoffen nodig. Het aanbod is beperkt, de voorraden in de grond vaak niet zo groot. Om het nog lastiger te maken zijn er maar een paar landen die deze grondstoffen kunnen leveren. En die bedrijven vaak internationale machtspolitiek.

Op 25 juni (10-11.30 uur) organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord hierover een webinar.

  • Onderzoeksbureau Copper8 publiceert dan een nieuw onderzoek over de Nederlandse positie in dit internationale krachtenveld. Hoeveel heeft Nederland nodig om zijn klimaatdoelen te halen? Hoe kunnen we er aan komen? Wat kunnen we doen om de aanvoer veilig te stellen?
  • Met een vertegenwoordiger van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bespreken we het recent verschenen rapport dat de organisatie hierover publiceerde.
  • Een deskundige van Clingendael gaat in op de geopolitieke kant en de rol die Europa hier in kan en zou moeten spelen.
  • Daarnaast komen er sprekers die in de praktijk al bezig zijn met recycling van deze schaarse grondstoffen. Ook de vragen welke innovaties nodig zijn en hoe het daar mee staat komen aan bod in dit webinar.

Aanmelden

Op een aparte pagina kan je je aanmelden voor dit webinar. Op deze pagina komt binnenkort ook meer informatie over de sprekers.