Lessen uit de radicale Nederlandse transitie van kolen naar gas

De radicale Nederlandse overstap van kolen naar aardgas levert veel lessen op voor de huidige transitie om van fossiele brandstof af te komen. Dat staat beschreven in het boek ‘De Nederlandse aardgastransitie’. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord nam dit boek in ontvangst van schrijver Sven Ringelberg. 

Het is nog niet zo heel lang geleden dat Nederland een radicale energietransitie doormaakte. Vanaf 1960 schakelden we in tien jaar over van kolen naar gas. Het boek laat zien hoe dat ging.

©Sven Ringelberg
Advertentie van voorstanders van kolen

Statussymbool

Net als nu zag lang niet iedereen het zitten. Kritische huisvrouwen zagen weinig in koken op gas; eng en gevaarlijk. Een kolenhaard stond voor gezelligheid en mooie warmte. Dat wil toch niemand kwijt. ‘Gezellige mensen stoken kolen.’

Maar een gashaard werd een statussymbool. De moderne mens wilde dat hebben en wilde niet achterblijven bij de buurman. Net als nu met zonnepanelen. En bedreigde sectoren, als de kolenboeren, lieten zich niet onbetuigd, inclusief nepnieuws.

Actieve overheid

Het boek laat ook de grote rol van de overheden zien in deze grote transitie. Actieve sturing, een grote propagandacampagne, aanleg van duizenden kilometers energie-infrastructuur en een grote rol voor woningcorporaties.

Lessen

De schrijver stelt dat de ‘kolen-naar-gas transitie’ waardevolle lessen biedt voor de huidige omschakeling naar fossielvrij.

©Sven Ringelberg
De Nederlandse Aardgastransitie. Lessen voor de energietransitie van de 21ste eeuw. Sven Ringelberg. Academische uitgeverij Eburon ISBN: 978-94-6301-328-4