Reactie Ed Nijpels op vragen Telegraaf

Op zaterdag 27 maart schreef dagblad de Telegraaf over het klimaatbeleid. Daarvoor stelde het dagblad ook enkele schriftelijke vragen aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hier de complete vragen en reactie daarop.

Schriftelijke vragen Telegraaf

  • "In Nieuwsuur zei u: 'De corona-crisis is buitengewoon ernstig, maar de klimaatcrisis is eigenlijk nog veel groter.' Op welke klimaatcrisis (NL of wereldwijd) doelt u? Duiden historische recordoogsten, een 98% afname van weersgerelateerde slachtoffers, een onveranderde zeespiegelstijging en gelijkblijvende kracht en aantal van orkanen, droogte en andere weersextremen niet juist op het tegendeel: namelijk, er is (nog) geen klimaatcrisis?
  • Valt er te tornen aan het bestaande klimaatakkoord? Zo blijkt de opdracht aardgasvrij peperduur te zijn voor huizenbezitters. Is het niet goedkoper en effectiever om (met subsidies) in te zetten op hybride warmtepompen? Zou u zo'n koerswijziging door een nieuw kabinet steunen?
  • De plaatsing van windmolens, biomassacentrales en zonneparken leidt op veel plekken tot protesten en een gevoel van gebrek aan inspraak (nog versterkt doordat artsen stellen dat soepele afstandsnormen voor windturbines gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid).
  • Is het advies van de commissie Brenninkmeijer voor burgerfora voor deze bewoners geen mosterd na de maaltijd? Erkent u het risico dat onze oplossing voor het ene probleem (klimaatverandering) het volgende probleem (aantasting volksgezondheid door windturbines) uitlokt?
  • Premier Rutte, zoals ook herhaald in Nieuwsuur, waarschuwt voor 'overtoepen'; burgers moeten wel het gevoel hebben dat ze een nieuwe aanscherping van normen kunnen meemaken. Is de Nederlandse bevolking wel te motiveren tot een nog scherpere daling van de uitstoot van broeikasgassen per 2030 (tot 55%)?"

Schriftelijke reactie van Ed Nijpels

"De klimaatcrisis is een wereldwijde crisis die zich onmiskenbaar aftekent. Daarover is grote consensus. Wij volgen daarbij de wetenschappers van het IPCC. Degenen die het klimaatprobleem nu nog ontkennen, scharen zich bij de mensen die vroeger bleven beweren dat de aarde plat was. IJskappen smelten, de warme golfstroom vertraagt, de temperatuur stijgt. Kijk maar eens op de site van de NASA. De Nederlandsche Bank beschouwt de klimaatcrisis als de grootste bedreiging voor de financieel-economische stabiliteit. Het IMF stelt dat de kosten om opwarming tegen te gaan 1 procent zijn van wat we wereldwijd verdienen. Als we niets doen kost het 7 procent om de gevolgen van opwarming op te vangen, bijvoorbeeld door dijken op te hogen.  

De komende jaren zijn miljoenen huizen nog niet in beeld om van het aardgas af te gaan. Als bij de vervanging van de cv-ketel gekozen wordt voor een hybride warmtepomp scheelt dat jarenlang fors in het gasverbruik. Ze moeten wel goedkoper worden. In het Klimaatakkoord staat ook dat ze gestimuleerd moeten worden. Net als isoleren dat zich bijna altijd op korte termijn terugverdient; een feest voor de portemonnee. Daarnaast moet je doorgaan stapsgewijs gebouwen van het aardgas af te halen. Daar hebben we bijna dertig jaar voor. In die tijd kan er veel ten goede veranderen. Wie had een paar jaar geleden gedacht dat we nu al meer dan 1 miljoen huizen met zonnepanelen hebben en er elke 4 seconde in Nederland een paneel bijkomt?

De transitie is nog maar net begonnen. Er komen nog veel lastige keuzes met alle problemen van dien. Het advies van Brenninkmeijer om burgers nauwer bij het klimaatbeleid te betrekken komt daarom op een goed moment.

Bij geluid van windmolens gelden dezelfde regels voor overlast als bij weg- spoor- en vliegtuiggeluid. Aan die laatste drie geluidsbronnen zijn volgens het RIVM ruim 1,3 miljoen mensen blootgesteld tegen zevenduizend bij windmolens. Het is goed dat de Telegraaf geluidshinder op alle fronten aankaart.

Van overtoepen met klimaatmaatregelen is geen sprake. Nederland heeft zijn huiswerk nog niet gemaakt. We lopen achter om het doel van 49 procent halen. Nederland, met Rutte voorop, heeft in Europa zelf gepleit voor ophoging naar 55 procent en die ook gekregen. Dat komt in een Europese wet vast te liggen. Daar zal ook Nederland zich aan moeten houden."