Advies burgerforum over energiestrategie Foodvalley

In zeven aanbevelingen heeft een forum van burgers uit de regio Foodvalley een advies  uitgebracht over de regionale energiestrategie (RES). In deze regio werken belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen samen aan deze RES.

Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Eric Oosterbeek
Blik op de Grebbeberg bij Rhenen, middenin de regio Foodvalley.

Samengevat luiden de aanbevelingen in het advies ‘Gaat het over ons, doe het dan met ons’: 

  • Geef burgers de gelegenheid tot lokaal eigenaarschap
  • Richt een bewonerspanel op; institutionaliseer dit en betrek dit panel continu
  • Respecteer landschap en natuur
  • De overheid moet dit regisseren, regionaal en lokaal
  • Organiseer regionale planning en communicatie
  • Onderzoek alternatieven voor zon en wind
  • Stimuleer isolatie en consuminderen

Diverse samenstelling

Voor het burgerforum waren 5000 willekeurige uitnodigingen verstuurd. Uit de aanmeldingen werd een zo divers mogelijke groep personen geselecteerd: mannen en vrouwen van verschillende achtergrond, opleidingsniveau en leeftijden uit de acht gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Zij kregen hulp van deskundigen. Daarnaast werd in januari een online raadpleging gehouden volgens de methode ‘Participatieve Waarde Evaluatie’ van de TU Delft, die nu ook wordt toegepast in een nationale burgerraadpleging. In de regio namen 1800 mensen deel, die zo’n 5000 ideeën en motivaties inbrachten. Het burgerforum gebruikte dit mede voor zijn advies.

Het advies is door twee afgevaardigde leden van het burgerforum ingebracht in de bredere ‘Stakeholderstafel’, waarin vertegenwoordigers van heel veel organisaties samenwerken aan de RES. Het advies wordt beschouwd als 'niet vrijblijvend' en vraagt dus om een onderbouwing als een stakeholder daarvan besluit af te wijken. Het advies wordt een bijlage bij de RES, waarover de overheden vanaf eind april besluiten zullen nemen.