'Lokale combinaties gebruik en opwek versnellen verduurzaming'

Projecten voor opwekken van duurzame elektriciteit kunnen gemakkelijker tot stand komen als de energie direct lokaal wordt gebruikt of opgeslagen. Dergelijke ‘systeemintegratie’ kan het probleem voorkomen dat projecten hun stroom niet kwijt kunnen op een te krap elektriciteitsnet.

Beeld: ©TKI Urban Energy / TKI Urban Energy

Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de nieuwe handreiking ‘Slimme energiecombinaties in de regio’. De handreiking is ontwikkeld door Energie Samen, geschreven door MSG Sustainable Strategies met inbreng van een brede groep experts, op verzoek van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy. “Dit creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en),” denkt Energie Samen.

Slim combineren

Het slim combineren van duurzame energieprojecten met het lokale energiesysteem voorkomt opstoppingen op het net. Dat bespaart kosten bij de initiatiefnemers van zo’n project en voor de samenleving. Uiteindelijk kan de energietransitie zo beter, goedkoper en sneller verlopen, aldus Energie Samen.

Energie Samen raadt gemeentes, projectontwikkeling of coöperaties aan om voortaan te kijken naar mogelijkheden voor geïntegreerde projecten. Voorbeelden daarvan zijn: het geschikt maken van installaties voor een kleinere of gedeelde aansluiting, elektriciteit omzetten in gas, warmte of koude en/of elektriciteit opslaan in batterijen. Dan kan meer energie lokaal worden opgewekt én gebruikt. De handreiking bevat een toelichting op systeemintegratie en praktijkvoorbeelden en wordt beschouwd als startpunt voor het verkennen van slimme combinaties.