Brede samenwerking voor snellere verduurzaming woningen

Onder de naam ‘Mensen Maken de Transitie’ start vandaag een programma voor snellere verduurzaming van bestaande woningen. De bouw- en installatiesectoren gaan met netbeheerders, vakbond, MBO, HBO en universiteiten samen werken aan slimmere processen en (bij)scholen van werknemers.

Beeld: ©Techniek Nederland / Jeroen Poortvliet

‘Mensen Maken de Transitie’ is een initiatief van 25 partijen: onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de technische universiteiten en FNV. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma. Vorig jaar nam de SER het initiatief voor een intentieverklaring tussen deze partijen.

Samen leren

In het Klimaatakkoord staat de afspraak om in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd te hebben. Het nieuwe programma gaat de kennis over verduurzaming van wijken bij elkaar brengen, beschikbaar stellen in het onderwijs en voor anderen in de sector. ”Zo draagt het leer- en innovatieprogramma bij aan een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen in ons land,” aldus het persbericht.

Uitvoerende partijen

Het programma richt zich op de mensen bij bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders. Mensen Maken de Transitie legt de verbinding, stimuleert iedereen om successen te delen, en draagt bij aan oplossingen voor knelpunten uit de praktijk.

Vakmensen

Om het tempo in verduurzaming van woningen te halen zijn meer technische vakmensen nodig. De partijen in ‘Mensen Maken de Transitie’ gaan zo veel mogelijk mensen om- en bijscholen. In de bijscholingsprogramma’s is aandacht voor nieuwe technieken en nieuwe manieren van werken. De beroepspraktijk en het onderwijs gaan hiervoor nauw samenwerken. Nieuwe inzichten uit de praktijk krijgen zo een prominente plaats in onderwijsprogramma’s.

Voorbeelden

Het programma zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot:

  • Voor het installeren van een warmtepomp zijn nu nog een installatiemonteur en een monteur van de netbeheerder nodig. Straks is dat nog één goed opgeleide installatiemonteur.
  • Waar moeten warmtenetten aangelegd worden? Daar komen ook opleidingen voor warmtemonteurs beschikbaar.
  • Woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen aanvragen van individuele bewoners voor warmte-aansluitingen in één keer afhandelen.