‘Bossenstrategie’ helpt klimaat

De Bossenstrategie van het rijk en de provincies zal zorgen voor meer bomen in Nederland en daarmee voor het vastleggen van extra broeikasgassen uit de atmosfeer. Het nieuwe plan is een uitwerking van een afspraak in het Klimaatakkoord.

Beeld: ©Ministerie van Buitenlandse Zaken / Carel de Groot

Vandaag stuurde minister Schouten van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de uitwerking van de Bossenstrategie naar de Tweede Kamer, mede namens de provincies. Meer bomen kunnen meer koolstof uit het broeikasgas CO2 vastleggen, versterken de natuur en dragen ook bij aan het herstellen van de biodiversiteit.

Extra bos

In de komende 10 jaar komt er volgens de strategie 37.000 hectare bos bij, een toename met 10% en bijna 4x de omvang van de stad Utrecht. Rijk en provincies verbinden zich al aan ruim 18.000 hectare bos extra. Daarnaast verkennen zij de mogelijkheden hoe dit kan worden aangevuld met 19.000 hectare.

De strategie zet ook in op een betere kwaliteit en vitaliteit van bestaande bossen. In 2030 heeft Nederland dan meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Zulke bossen zijn beter bestand tegen een veranderend klimaat.  

Toepassing hout

Verder zet het Rijk zich in om hoogwaardige toepassing van hout te stimuleren, zoals bijvoorbeeld in houtskeletbouw van woningen. Dan blijft de koolstof ook langer in het hout. Het is de bedoeling dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten.

De Bossenstrategie is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel is om met bomen, bossen en natuur ten minste 0,4 miljoen ton (Mton) CO2 per jaar uit de lucht te houden, met een streven naar 0,8 Mton CO2 per jaar. Het Rijk heeft hiervoor € 51 miljoen aan klimaatmiddelen beschikbaar gesteld.