Flink meer windenergie in oktober

In oktober leverden de windmolens flink meer energie dan de maanden ervoor. Daarmee leverden die een nieuw record aan windenergie. De stijging had twee oorzaken: nieuwe molens en flinke wind. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Het windpark Borssele 1&2, 23 kilometer voor de kust van Zeeland en in bezit van Ørsted, kwam in oktober volledig in productie. Oktober kende met name in het begin ook een paar winderige dagen. Daardoor groeide de windproductie in oktober met ruim 80 procent ten opzichte van de maand ervoor en kwam uit op 7 PetaJoule (PJ). Dat is gelijk aan één maand stroomgebruik van alle Nederlandse huishoudens.  

Plus 30 procent

De totale groei van duurzame energie in totaal was wat minder spectaculair. Die kwam uit op een plus van 30 procent, zowel in vergelijking met vorige maand als dezelfde maand vorig jaar. Naast windenergie kwam een flink deel van de groei uit biomassa. Over de eerste tien maanden van dit jaar ligt de productie van duurzame energie nu 21 procent hoger dan vorig jaar.

Sombere maand

Voor zonne-energie was het matige maand. Het KNMI meldt dat oktober een sombere maand was. De zon scheen zo’n 77 uur. Normaal is dat 115 uur. Omdat de dagen ook steeds korter worden halveerde de zonproductie in vergelijking met september.

Tweede plaats duurzame stroom

Van de totale stroomproductie kwam deze maand 28,9 procent uit duurzame bronnen. Wind op zee (9,6 procent) en wind op land (8,9 procent) waren de grootste producenten. Oktober staat daarmee op de tweede plaats dit jaar, maar was onder normale omstandigheden misschien wel een recordmaand. Mei staat in de statistiek op de eerste plaats. Toen kwam 30,1 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat was wel middenin de eerste coronagolf: toen werd er bijna 10 procent minder stroom verbruikt dan normaal. Het Klimaatakkoord streeft naar 70 procent duurzame stroom in 2030.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen: onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.