Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving

Twee derde van de jongeren zijn positief over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn nóg positiever als ze die al zien in hun omgeving. Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg kreeg een onderzoeksrapport hierover uit handen van Anne Schipper, namens een aantal jongerenkoepels.

Voorzitter Anne Schipper van JongRES overhandigt het rapport aan voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg.

Dertig regio’s in Nederland maken momenteel hun Regionale Energiestrategie (RES), waarvan de eerste al binnen is. Daarin staat waar de regio’s, samen met maatschappelijke organisaties en inwoners, zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie. Jongeren (12 tot en met 30 jaar) zijn in dat overleg vaak nog ondervertegenwoordigd.

Anne Schipper is voorzitter van JongRES, een initiatief ontstaan uit de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK). Zij overhandigde de uitkomsten van het onderzoek aan Ed Nijpels. ”Jongeren in Nederland zijn klaar voor de energietransitie. Ze zien hun energievoorziening graag verduurzamen en dat moet nu meegenomen worden in de plannen.” Nijpels antwoordde dat hij graag ziet dat de jongerenbewegingen de regio’s actief gaan helpen.
 

Betrokken

Het onderzoek ‘Jongeren en de Energietransitie’ van I&O Research, in opdracht van NPRES, ging over de vraag wat jongeren vinden van zonne- en windenergie, en over hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden. Negen op de tien jongeren vinden het goed dat er steeds meer zonnepanelen op daken zijn in Nederland, zes op de tien staan positief tegenover windmolens op land. Bijna zes op de tien jongvolwassenen (19 tot en met 30 jaar) voelen zich deels verantwoordelijk om actief mee te denken over de energietransitie (één op tien helemaal niet). Jongvolwassenen willen betrokken worden via sociale media, e-mail, brief of enquête. Tieners (12 tot en met 18 jaar) zijn het liefst bij de energietransitie betrokken via school en sociale media.