Klimaatvraagbaak voor scholieren online

Vandaag gaat de Klimaat Helpdesk officieel online. Dat is een online platform voor scholieren en andere geïnteresseerden met vragen en antwoorden over klimaatverandering, CO2 en de energietransitie.

Experts

Iedereen kan klimaatvragen stellen aan de helpdesk. Wetenschappers en experts zullen deze vragen vervolgens beantwoorden. Een redactie beoordeelt de vragen en stuurt deze door naar een expert voor een antwoord. Een tweede expert beoordeelt het antwoord voordat het op de site terechtkomt. Zo raakt de website gevuld met vragen en antwoorden.

De Klimaat Helpdesk wil hiermee wetenschappelijke kennis over klimaatverandering toegankelijk maken voor iedereen. “Om duidelijkheid te scheppen in je eigen twijfels, of om steviger in je schoenen te staan in discussies met anderen,” aldus de organisatie. De Klimaat Helpdesk is een initiatief van Scientists4Future NL en Utrecht Young Academy.