KEV en Klimaatnota tonen voortgang in Klimaatakkoord

De vandaag verschenen Klimaat en Energie Verkenning en de Klimaatnota geven aan hoe ver Nederland is met het realiseren van klimaatdoelen voor 2020, 2030 (Klimaatakkoord) en 2050. Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: “Er is al veel werk verricht. Maar duidelijk is ook dat we de druk en het tempo moeten opvoeren.”

KEV

In de Klimaatwet is vastgelegd dat het kabinet jaarlijks aan het eind van oktober de stand van zaken in het klimaatbeleid laat zien. Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL publiceert daarom vandaag de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning (KEV). Daarin berekent het planbureau de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2030. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot in dat jaar 49% lager moet zijn dan in 1990. Dat is wettelijk vastgelegd in de Klimaatwet.

PBL neemt in zijn berekeningen alle beleid mee dat op 1 mei 2020 was vastgelegd en concreet genoeg is om door te rekenen. PBL komt daarmee nu uit op een emissiereductie van 34%. Beleidsmaatregelen die op 1 mei nog niet bekend, aanwezig of concreet genoeg waren, moeten grotendeels zorgen voor de rest van de emissiereductie naar 49%. PBL: “Om het doel van 49% te halen moet het tempo in reductie van de uitstoot verdubbelen.”

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Branko de Lang
Ed Nijpels, geïnterviewd door Ronnie Overgoor, tijdens de slotsessie van de online Klimaatdag op 12 oktober.

Nijpels: “Veel werk verzet, nog veel te gebeuren”

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord stelt dat de cijfers laten zien dat er in één jaar uitvoering al veel werk is verzet, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. “Het is niet verwonderlijk dat de 49 procent reductie nog niet volledig in de zakken zit. Het Klimaatakkoord telt honderden afspraken. Nog lang niet alles is uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen of vertaald naar wetsvoorstellen die door Tweede en Eerste Kamer zijn afgehandeld. Het PBL kan daar nu dus nog geen oordeel over geven.”

“De KEV laat zien dat de CO2-emissiereductie in 2019 17 procent was ten opzichte van 1990. Wat mij bemoedigt is dat het PBL op basis van het beleid en afspraken uit het Klimaatakkoord die wel al concreet waren uitgewerkt raamt dat we na één jaar al op koers zitten voor 34 procent reductie in 2030.”

“Duidelijk is dat we de druk en het tempo moeten opvoeren, zowel op het deel dat het PBL wel meerekent als op de 15 procent die we nog hebben te gaan. Zo ging het ook bij het Energieakkoord. De jaarlijkse cijfers van de rekenmeesters vormden de objectieve basis voor beleid om elk jaar dichter bij het doel te komen. Zo zal het ook gaan met het Klimaatakkoord. De Klimaatnota van de regering geeft voldoende houvast om volgend jaar nog meer vooruitgang te laten zien.”

“In deze fase kijk ik als voorzitter ook nadrukkelijk naar de monitor waarin wordt bijgehouden of we de afspraken die zijn gemaakt ook tijdig tot uitvoering brengen. Zoals het kabinet in de Klimaatnota schrijft is dat het geval.”

Klimaatnota

De Klimaatnota is de reactie van het kabinet op deze berekeningen. Het kabinet wijst ook op maatregelen die PBL nog niet kon meenemen, zoals de wijkgerichte aanpak of de CO2-heffing in de industrie. Gezamenlijk kunnen deze maatregelen circa 20 miljoen ton extra emissiereductie opleveren.

Het kabinet erkent dat er bovenop het Klimaatakkoord extra maatregelen nodig zijn. Dat komt door enkele ontwikkelingen van buitenaf sinds het sluiten van het Klimaatakkoord in juni 2019, zoals een lagere gasprijs en statistische bijstellingen. Die extra maatregelen wil ook de Raad van State. Het kabinet zal daarom de gemaakte afspraken intensiveren en niet wachten tot het najaar van 2021, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het kabinet heeft een ambtelijke studiegroep ingesteld om nog dit jaar te komen met beleidsopties voor extra CO2-emissiereductie.

Monitor

In de Klimaatnota zit ook een bijlage met getallen: de Monitor Klimaatbeleid. Daarin krijgt de lezer een beeld van de voortgang van het klimaatbeleid en de afspraken in het Klimaatakkoord. De monitor presenteert allerlei gegevens daarover, zoals aantallen elektrische auto’s en laadpalen, uitgegeven subsidies en nieuwe energieprojecten.

Op de website staan ook animaties die in het kort laten zien hoe de afspraken per sector zich ontwikkelen.