Alliantie voor meer groen gas

Tijdens de eerste Nationale Klimaatdag is de 2 bcm Alliantie opgericht. De alliantie heeft als doel een hogere groen-gasproductie in 2030. In het Klimaatakkoord staat een doelstelling van 2 miljard kubieke meter (2bcm) groen gas.

Beeld: ©2bcm Alliantie
  • Momenteel wordt er ongeveer 150 miljoen m3 groen gas geproduceerd in Nederland. De ambitie voor 2030 is dus meer dan dertien keer zo veel. Zonder aanpassingen kunnen bijvoorbeeld 1,3 miljoen huizen hun warmte uit dit groene gas halen. Met toevoeging van een hybride warmtepomp, die het gasverbruik vermindert, kunnen zelfs 4 miljoen huizen over op duurzaam gas. Dat is bijna de helft van de totale woningvoorraad.
     

Drie prioriteiten

De 2 bcm Alliantie heeft tot doel om bestaande drempels op te lossen. De alliantie werkt op zeven thema’s, waarvan er drie prioriteit hebben. Dat zijn:

  • Het vergroten van het draagvlak voor groen gas.a
  • Het faciliteren van innovatieve samenwerkingen aan effectieve businessmodellen.
  • Het vergroten van de hoeveelheid feedstock voor groen gas.

Op deze thema’s projecten verschillende partijen uit de sector samen projecten. Die projecten moeten leiden tot een concrete resultaten op weg naar 2 miljard m3 (2 bcm) groen gas.

Partners

Op dit moment bestaat de Alliantie uit Gasunie, Enexis Groep, Groen Gas Nederland, Bio Energy Netherlands, Staatsbosbeheer, ENGIE, Shell, Vattenfall en de Unie van Waterschappen. Voor projecten zullen naar verwachting meer gelijkgestemde organisaties zich aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich al melden op de website.