Zorg wordt deel van de oplossing in plaats van het probleem

Duurzaamheid in de zorg is heel breed. Als er een ding duidelijk wordt uit deze talkshow is dat het wel. Het gaat daarbij om duurzame gebouwen en reizen, tot groene projecten voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg maar ook om het recyclen van verbruiksartikelen zoals handschoenen.

Talkshow: Zorgsector kan en moet sneller vergroenen

Meer dan Tata

Onderzoeker Koen Merkus van Gupta Strategists becijferde dat de zorgsector in Nederland jaarlijks 11 Mton CO2 uitstoot, 7% van het totaal. “Dat is net zoveel als Tata Steel en de kolencentrale Eemshaven bij elkaar,” zegt Merkus. Belangrijke bijdragen komen van de energie die gebouwen verbruiken, bewegingen van patiënten en medewerkers en door de productie en het transport van geneesmiddelen.

Evelyn Brakema, arts en promovenda aan het LUMC, richtte de Werkgroep Zorg 2025 op  die een Green Paper voor de zorg schreef. “De klimaatverandering heeft al invloed op onze gezondheid en onze sector draagt daar ook nog substantieel aan bij. Ik ben arts geworden om mensen beter te maken. Nu maak ik ze beter aan de voordeur en ziek aan de achterdeur.”

Bewustzijn is hierin heel belangrijk, zegt Brakema. “Zoals betere protocollen voor het voorschrijven van medicijnen. Er blijken bijvoorbeeld twee astmageneesmiddelen te zijn waarvan de één 25  keer vervuilender is voor het milieu. Ik wou dat ik dat eerder had geweten.”

Het verduurzamen van vastgoed is een belangrijke weg. Jacobine Geel (GGZ) ontwikkelde met de regiegroep Green Deal Duurzame Zorg een routekaart om de CO2-uitstoot te reduceren in de gebouwde omgeving. “Daarbij gaat het om bijvoorbeeld isolatie, een check van het bedrijfsproces, de planning voor nieuwbouw or renovatie. De routekaart helpt bij allerlei beslismomenten.”

Rendabel?

Het verduurzamen van vastgoed kost veel, zo'n 7 miljard tot 2030 becijferde TNO. Waar moet dit geld vandaan komen? Timo van Voorden van zorgverzekeraar Achmea zegt: “Dit is niet rendabel te maken, dus de overheid moet dat financieren. Lichtpuntje is dat dit slechts een fractie is van de totale zorgkosten.” Hij merkt op dat de gezondheidszorg misschien zal veranderen. “Als we blind verduurzamen zitten we straks met duur vastgoed dat niet is toegesneden op de toekomst omdat het niet rendabel is. Wel is het verplicht om alles te doen wat je in vijf jaar kunt terugverdienen.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.

Kijk ook naar de conferentie over dit onderwerp die eerder dit jaar is gehouden.