Tandje bij naar 55 procent

De doelstelling van 55% vermindering van de broeikasuitstoot (in plaats van de 49% in het Klimaatakkoord) stond al in het Regeerakkoord. De Europese Commissie heeft die stap nu ook gezet, het kan een Europees doel worden. En het Europarlement wil zelfs naar 60%. Dus hoe maakt NL die stap naar 55%?

Talkshow: Tandje bij naar 55 procent

Marjolein Demmers (Natuur en Milieu): “Laten we het huidige Klimaatakkoord versnellen. Ga met de diverse klimaattafels kijken en aanscherpen waar mogelijk. Bijvoorbeeld met veel grotere isolatieprogramma’s en meer subsidies voor elektrische auto’s. Maar je kunt ook gemeenten meer helpen in de warmtetransitie, bijvoorbeeld met een groot kenniscentrum.”

Een meerderheid van de deelnemers aan deze sessie wil de 6% extra broeikasreductie evenredig verdelen over de tafels van het Klimaatakkoord. Hoewel landbouw nog wel wat meer kan doen is, stelt Demmers. “We willen tenslotte ook een eiwittransitie.”

Maar met het verdelen van de opgave van 55% minder CO2 over de diverse sectoren ben je er niet, stelt topambtenaar Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Het energiesysteem verbindt ze, daar moeten we steviger op gaan sturen. Hoe krijgen we een groter aanbod, hoe krijgen we het naar de sectoren en hoe kunnen we dit samen met de markt organiseren?” Gaastra ziet daarnaast graag een aanscherping van emissiehandel. En een scherper bronbeleid voor voertuigen, gebouwen en apparaten. PBL gaat berekenen hoeveel het tempo omhoog moet bij een 55% reductie.

Een reductie die ook Bernard Wientjes (VNCI) zegt te volgen. Voor de industrie moet dat volgens hem via de CO2-prijs, die in heel Europa hetzelfde moet zijn. “Dan krijg je een enorme investeringsdrang in het bedrijfsleven. Maar wel een eerlijk speelveld en een ‘border tax’ voor import van minder klimaatverantwoorde producten uit China of Amerika.”

Gebaar

Daar is het ministerie van EZK het helemaal mee eens – al is de uitwerking van de ‘border tax’ volgens Sandor Gaastra nog wel 'een dingetje'. Voorwaarde voor Wientjes is verder het zo snel mogelijk aanpakken van de infrastructuur om elektrificatie van de chemische industrie mogelijk te maken – dus overal moet krachtstroom en waterstof naartoe. Maar als dat wordt geregeld, wil Wientjes best een gebaar maken: “Die 6% extra vermindering mag best naar de industrie. De kosten zijn bij ons relatief laag. Mits het in heel Europa gebeurt.”

Snel in beeld

Marjolein Demmers wil in Nederland vooral doorgaan op de ingeslagen weg, ook met de eigen CO2-heffing. “Tempo erin en als de prijs in Europa eenmaal hoog genoeg wordt, hebben we in Nederland dan al een goede voorsprong genomen.”

En tja, wanneer moet de knoop over het ambitieniveau worden doorgehakt? Bij de formatie van het nieuwe kabinet, denken Pieter Boot (PBL) en Sandor Gaastra. Maar daar wil Marjolein Demmers niet op wachten. “Laten we nú inzetten op het invullen van de 6%. En laten we daarin ook de luchtvaart meenemen – die moet ook aan klimaatdoelen voldoen. Maar breng vooral snel in beeld wat we nu kunnen doen.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.