Opening online Klimaatdag: ‘De energietransitie zal sociaal zijn of niet zijn’

De jaarlijkse online Klimaatdag hoort bij het Klimaatakkoord. Het is een dag om terug te kijken: welke horden zijn al genomen, en welke horden zijn nog te nemen op weg naar de klimaatdoelen? Om problemen te bespreken en de oplossingen dichter bij te brengen. Hoe bereiken we 49 procent minder CO2-uitstoot, of zelfs 55 procent, in 2030?

Talkshow: Opening Online Klimaatdag

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Branko de Lang
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nam online het tijdschrift SCHOON in ontvangst, tijdens de opening van de Klimaatdag. Op de voorgrond presentator Ronnie Overgoor.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) trapte de Klimaatdag officieel af. De energietransitie is volgens hem een fenomenale klus waar iedereen wat van gaat merken. Juist daarom hamert hij op ‘haalbaarheid’ en ‘betaalbaarheid’. De kosten vallen overigens mee, vindt hij. “In het begin werd gezegd dat de kosten van de energietransitie tot 2030 rond de 20 miljard per jaar zouden liggen. Nu gaat het over 3 à 4 miljard."

Volgens hem moeten we het samen doen, burgers en bedrijfsleven, Nederland en Europa. “Want het klimaat doet niet aan landsgrenzen.” Hij wil een gelijk speelveld voor bedrijven binnen Europa en meer participatie door burgers. Hij sluit geen enkele vorm van energieopwekking uit, ook kernenergie niet, omdat we misschien wel alle vormen nodig hebben. En hij heeft hoge verwachtingen van de energie-intensieve industrie. Want als die sector met oplossingen komt voor de energietransitie, maken we enorme stappen, zegt hij.
 

Sneller en groter

Marjan van Loon (directeur Shell Nederland), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu) en Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) discussieerden na de aftrap door Wiebes over de dilemma's in het Klimaatakkoord. Het ging onder andere over de noodzaak om te investeren in hernieuwbare energie en om de investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen, en over de behoefte aan een Klimaatautoriteit die ervoor zorgt dat de klimaattransitie sneller gaat en op grotere schaal wordt aangepakt.
 

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Branko de Lang
De opening van de Klimaatdag online: Eurocommissaris Frans Timmermans over de Green Deal en het Klimaatakkoord.

Een sociale transitie, of geen transitie

In de ogen van Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie en grondlegger van de Europese Green Deal, leidt het samenkomen van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de gezondheidscrisis en de dreigende financiële crisis tot een perfect storm. “Dit is onze kans om onze economie en samenleving op een duurzaam spoor te zetten. Het doel is klimaatneutraal in 2050. Hoe langer we wachten om echte maatregelen te nemen, hoe moeilijker en hoe duurder het wordt.”

Het knelpunt waar hij zich het meest zorgen over maakt, is de kloof tussen de EU-lidstaten, en meer nog: de kloof tussen arm en rijk, tussen stad en platteland, tussen mensen die de transitie omarmen en mensen die bang zijn dat de transitie voor hen nadelig uitpakt. “Als we er niet in slagen om iedereen mee te krijgen, gaat de transitie niet lukken. Daar moeten we het in Europa en in Nederland over hebben. We moeten de lasten en lusten herverdelen. De transitie zal sociaal zijn of zal niet zijn.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.