Is verduurzamen wel of niet rendabel?

Is het verduurzamen van woningen wel of niet rendabel? En kan het woonlastenneutraal? Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde in augustus 2020 een rapport over het verduurzamen van woningen en stelde daarbij dat dit financieel onaantrekkelijk is. Daar is lang niet iedereen het mee eens, bleek tijdens deze talkshow.

Talkshow: De betaalbare verduurzaming van woningen

PBL-onderzoeker Frans Schilder begon met een toelichting op het rapport dat zoveel reuring veroorzaakte. “Wij hebben onderzocht welk effect het heeft op de woonlasten als een woningeigenaar vandaag beslist om zijn woning te verduurzamen. Daaruit bleek dat de besparingen niet opwegen tegen de investeringen. Dat maakt verduurzaming financieel onaantrekkelijk. Achteraf gezien hadden we dit beter minder scherp kunnen formuleren, want de praktijk is natuurlijk genuanceerder. Het ligt anders als een woning stapje voor stapje wordt verduurzaamd of als de verduurzaming op een natuurlijk moment wordt uitgevoerd: bij de aankoop van een woning of een verbouwing. Daar gaan we in een vervolgonderzoek naar kijken. Met alle reacties en input die we hebben gekregen, kunnen we wel zes jaar vooruit.”

Natuurlijke momenten

Als er één ding is dat Jeroen Pels (directeur Hypotheken Triodos Bank), Cindy van de Velde (directeur Vereniging Eigen Huis) en Paul Geurts van Kessel (Regionaal Energieloket) willen voorkomen, is dat mensen op hun handen blijven zitten tot alles duidelijk is.

Pels: “Het is belangrijk dat mensen op natuurlijke momenten als het kopen van een huis of een verbouwing de mogelijkheden voor verduurzaming onderzoeken. Een goedkopere gelegenheid om verduurzaming te bekostigen, is er niet. Als hypotheekverstrekker kijken wij niet alleen naar de waarde van het pand, maar ook naar de hoogte van de energierekening, want daar zit een deel van de woonlasten. Zonder verduurzaming gaat de energierekening alleen maar omhoog. Wij verstrekken een hogere hypotheek als een koper zijn woning gaat verduurzamen.”

Woonlastenneutraal

Voor de Vereniging Eigen Huis is en blijft woonlastenneutraliteit een belangrijk uitgangspunt: een bewoner moet na de stap in verduurzaming even duur uit zijn, in huur en andere woonlasten samen. Directeur Van de Velde: “Hoe verleid je mensen die geen verhuis- of verbouwingsplannen hebben om hun woning te verduurzamen? Dat lukt alleen als dat haalbaar en betaalbaar is. Je kunt de kosten van verduurzaming niet afwentelen op een individuele woningeigenaar. Een deel van hen heeft niet eens de mogelijkheid om geld te lenen. Als we woonlastenneutraliteit loslaten, ontstaat er geen draagvlak voor de energietransitie. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de overheid.”

Geurts van Kessel: “Er zijn woningen waarbij je niet kunt garanderen dat verduurzamen woonlastenneutraal is. Als de kosten toch hoger blijken dan de opbrengsten, is dat slecht voor het draagvlak voor de energietransitie. Als energie-adviseurs streven wij ernaar om de kosten en de baten van verduurzaming zo helder mogelijk inzichtelijk te maken. Daardoor kunnen mensen een betere afweging maken. De kosten zijn niet het enige argument om een woning te verduurzamen. Verduurzaming levert ook een comfortabeler en gezonder huis op en verhoogt de waarde van je huis.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.