Innovatieve oplossingen voor een schone stal

William Meulendijks is varkenshouder. Sinds kort is zijn innovatieve stal in gebruik waar het Total Circulair Farm Concept draait. Hij bouwde een geheel nieuwe stal waarbij de mest van de varkens in een vloeistof valt. “Dat zorgt ervoor dat er geen gassen uit de mest komen. Er is dus ook geen geuroverlast.” De emissiereductie is 85% ammoniak, naar verwachting 90% methaan en 60% geurreductie, aldus Meulendijks.

Talkshow: Vernieuwing veehouderij

Niet vanzelf

Het bouwen van zijn innovatieve stal ging niet vanzelf, vertelt de varkenshouder. “Ik vind techniek mooi, dat is mijn drijfveer. En voor de omgeving heeft het ook voordelen. Ik vond Total Circulair Farm Concept een mooi concept en ben er al vanaf 2017 mee bezig, maar we zijn nu pas zover dat we een voorbeeld kunnen laten zien.”

Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel landbouw en landgebruik schetst waarom de klimaatopgave een lastige is voor de hele veehouderij. “Niet iedereen beseft dat we koeien niet kunnen elektrificeren. Alles zal ook in de toekomst lachgas, methaan of CO2 uitstoten. Dat onderscheidt ons van andere klimaattafels. Daarnaast heb je niet slechts met enkele grote spelers te maken zoals netbeheerders, maar met tienduizenden boeren. Voor de klimaataanpak heb je heel veel mensen nodig, niet alleen van bovenaf maar ook van onderop."

Overtekend

Meulendijks vroeg al in een vroeg stadium leningen aan bij banken maar kreeg nul op het rekest. Subsidie voor deze brongerichte verduurzaming is er wel, vertelt Ruud Tijssen van Agrifirm. “Er is verrassend veel belangstelling voor de subsidie, de eerste tranche is zwaar overtekend. Maar in Nederland moet je eerst een emissiefactor aanvragen, dan ben je anderhalf jaar verder. Dat is precies de uitdaging waar we voor staan: als we de ambities van 2030 willen halen zal er een enorme versnelling moeten plaatsvinden.”

Reductie veestapel?

Reductie van de veestapel vindt Tijssen geen goede benadering. “Die is al gereduceerd en dat proces gaat ook door. De vraag is of je de problemen oplost met een halvering. Je kunt de euro's beter steken in innovatie dan in saneren, want voor dat geld kun je een veelvoud aan innovatieve stalsystemen installeren.”

Tot slot: burgers zijn kritisch op de huidige veehouderij. Moeten zij mee kunnen praten? Tijssen: “Natuurlijk moet de sector zich niet opsluiten, dialoog is ontzettend belangrijk.” Van Geel: “Als je niet met burgers overlegt dan kom je elkaar tegen. Maar de politiek moet knopen doorhakken.”

Overzicht

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.