Ook windmolens en zonnecellen moeten circulair

De klimaattransitie gaat niet lukken zonder inzet op een circulaire economie. Dat staat voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) en de sprekers in de talkshow over de circulaire economie als een paal boven water.

Talkshow: Geen klimaatversnelling zonder circulaire economie

We gebruiken in Nederland per jaar inmiddels drie keer zoveel energie en grondstoffen als de aarde in een jaar kan leveren, zei Van Veldhoven. Earth Overshootday viel dit jaar al op 3 mei. En dat moet anders. “De lineaire economie is eindig, met de circulaire economie kunnen we vooruit.”

De helft van de klimaatdoelen kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer in te zetten op hernieuwbare energie. De andere helft moeten we oplossen door circulair gebruik van grondstoffen en producten. “Dat begint met het circulair ontwerpen en produceren van windmolens, accu’s en zonnecellen. Want de energietransitie zelf gaat gepaard met een enorme grondstofhonger.”

Volgens Annemarie Rakhorst, vertegenwoordiger van de klimaattafel en eigenaar platform Duurzaam.nl, moet de transitie naar de circulaire economie even hoog op de agenda staan als de klimaattransitie. “We hebben innovaties nodig om onze grondstofhonger te stillen. We moeten zorgen dat bedrijven die daarmee bezig zijn, makkelijker toegang krijgen tot financiering. En we moeten verder kijken dan onze eigen grenzen en verantwoordelijkheid nemen. Want een deel van onze CO2-afdruk ligt in het buitenland doordat we daar producten en grondstoffen vandaan halen.”

Arnold Tukker, directeur Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden, sluit daarbij aan. “We moeten er nu mee beginnen om alles wat we ontwerpen en produceren op een circulaire manier te ontwerpen. Dan kunnen we over twintig, dertig, vijftig jaar, als producten, infrastructuur of installaties het einde van hun levensduur hebben bereikt, de grondstoffen opnieuw gebruiken. En laten we vooral naar integrale oplossingen kijken. De wereld schiet er niets mee op als wij in Nederland vergroenen, maar intussen onze CO2-druk naar het buitenland verleggen. Korte termijn resultaten zijn kortzichtig. We moeten lange termijn oplossingen vinden.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.