Niet ploegen maar woelen

De agrarische sector staat voor een enorme uitdaging. Nieuwe verdienmodellen alleen zijn niet genoeg om de klimaatdoelen van deze sector te bereiken. Er zijn innovaties en andere landbouwmethoden nodig om te zorgen dat er uiteindelijk 1,5 megaton CO2 in en op landbouwgrond wordt vastgelegd.

Talkshow: Extra CO2 binden op landbouwgrond

Dat legde Chris Koopmans, onderzoeker van het Louis Bolk Instituut, uit: "We hebben alle maatregelen om koolstof vast te leggen op een rijtje gezet. De grond niet ploegen maar woelen, is een van de belangrijkste. En het niet scheuren van grasland. En ook: slimme gewasrotatie: afwisseling in teelt van aardappelen, bieten en graan. Organisch bemesten in plaats van met kunstmest. Die maatregelen zorgen ervoor dat de bodem meer koolstof vasthoudt en vruchtbaarder wordt. Maar er zitten ook uitdagingen aan, want graan brengt een heel stuk minder op dan aardappelen. En bomen nog veel minder.”

De vraag is welke klimaatmaatregelen het meest effectief zijn en hoe het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid boeren kan ondersteunen door daar een vergoeding tegenover te stellen. Maar hoe dan ook is het tijd voor actie. Want ook de agrarische sector heeft zich aan het Klimaatakkoord gecommitteerd.

Maatregelen combineren

Er is winst te behalen als de maatregelen voor het vastleggen van CO2 worden gecombineerd met maatregelen voor de verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de natuurkwaliteit, het waterbeheer, de stikstofproblematiek en de aanplant van bomen. Koopmans: “Het helpt als verschillende maatregelen en vergoedingen aan verschillende doelen worden gekoppeld. Maar daar is het wel voor nodig dat de regelgeving wordt vereenvoudigd, zodat regels beter op elkaar aansluiten en inzichtelijker worden. De mestwetgeving bijvoorbeeld is echt aan herziening toe.”

Het doel is volgens hem niet om terug te gaan naar de romantische landschappen van de oudhollandse schilderijen. “Het gaat erom dat we op een moderne manier vormgeven aan minder intensief grondgebruik. Dat betekent bijvoorbeeld meer rekening houden met de grondsoort: klei, veen of zand. Ook kunnen we lessen trekken uit wat er in België, Noorwegen en Duitsland gebeurt op het gebied van koolstofreductie in de agrarische sector. Want Nederland loopt lang niet altijd voorop.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.