“Energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”

Dat de CO2-vrije toekomst voor het grijpen zou liggen voor de industrie is wellicht wat te rooskleurig. Hans van der Spek (FME) verwoordt het mooi: “De energietransitie is een enorm complex gebeuren. Veel ligt in de toekomst, we moeten nog veel bedenken en daarnaast ook bekijken wat we vandaag kunnen doen.”

Talkshow: Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen

En-én, niet of-of

De opgave voor de industrie is een reductie van CO2-uitstoot van 14,3 Mton in 2030 (van de 50 Mton die nu wordt uitgestoten). Dat is al een grote uitdaging, maar daarna begint het pas. In 2050 moet de industrie CO2-neutraal zijn. “Dat is helemaal complex,” zegt Gert Jan Lankhorst van VEMW. “We moeten aan de slag met die eerste tien jaar maar daarna ook innoveren voor de twintig jaar daarna. Dat lukt niet met een maatregeltje hier of daar. Het wordt echt een heel grote operatie.”

Er blijkt al heel veel mogelijk op het gebied van innovatie en energiebesparing tot procesefficiëntie. Lankhorst merkt op: “Het is met deze maatregelen niet of-of, maar en-en. Het is geen keuze, we moeten aan al deze zaken werken.”

Platform

Het platform Verduurzaming Industrie dat op de Klimaatdag is gelanceerd helpt daarbij, vertelt Lankhorst. “Bedrijven zien vaak door de bomen het bos niet meer. Er is al zoveel mogelijk. Wij helpen ze daarbij.”

Ook Project 6-25 heeft die ambitie, vertelt projectleider Van der Spek. “Project 6-25 helpt bedrijven om direct energie te besparen met innovaties die al beschikbaar zijn en zich hebben bewezen. Alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.”

Een van de showcases die Van der Spek laat zien is een innovatie van het bedrijf Zytec. Zij ontwikkelden contactloze magneetkoppelingen voor bijvoorbeeld pompen of ventilatoren. Die kunnen tot 50% energie besparen. Het bedrijf installeerde ze onder andere bij Tata Steel en bespaarde zo naar eigen zeggen 600 ton CO2.

Internationale samenwerking is belangrijk, benadrukken de gesprekspartners. Niet alle oplossingen zijn in Nederland beschikbaar. Lankhorst: “Veel van de oplossinggen bestaan nog niet. Elektrisch kraken is zo'n voorbeeld. De innovatie daarvoor moet in internationaal verband gebeuren, die kennis zit in concerns over de hele wereld.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.